EWTNFront.jpg

The front of the EWTN studios in Irondale, Alabama. (Courtesy of EWTN)