RNS-Emmy-Kegler.jpg

Rev. Emmy Kegler. (RNS/Courtesy photo)