s lucy slinger-s dawn kutt-s eileen mckenzie-s karen kappell-s sue ernster.JPG

FSPA leadership team: Sr. Lucy Slinger, Sr. Dawn Kutt, Sr. Eileen McKenzie, Sr. Karen Kappell, Sr. Sue Ernster.
FSPA leadership team: Sr. Lucy Slinger, Sr. Dawn Kutt, Sr. Eileen McKenzie, Sr. Karen Kappell, Sr. Sue Ernster.