sarah-noltner-509340-unsplash.jpg

Parishioners at Christ the King Catholic Church, Ann Arbor, Michigan (Unsplash/Sarah Noltner)